3

3
350

Крылышки 250 гр.

Пепси 0,4 л.

Соус

Крылышки 250 гр.

Пепси 0,4 л.

Соус